آرشیو دسته‌ی : نفت (OIL)

نفت (OIL)

آنالیز نئویو نفت شماره ۲

قبل از راه اندازی سایت تحلیلی از نفت ارائه شده بود در اشل بلند مدت. تحلیل مسیر محتمل را طی نمود هرچند از نظر زمانی مطابق تحلیل پیش نرفت که دلیل آن تشکیل مثلی در موج B بود که اتلاف زمانی زیادی داشت. تحلیل قدیمی را می توانید در زیر مشاهده…