آرشیو برچسب : سرمایه گذاری مسکن تهران

سرمایه گذاری مسکن تهران

آنالیز نئوویو ثتران شماره ۵

این سهم احتمالا در موج E از یک مثلث انبساطی قرار دارد که خود این مثلث انبساطی (Expanding Triangle) موج B از یک فلت (Flat) است. ساختار موج E با توجه به موضوع تناوب احتمالا فلت کشیده (Elongated Flat) خواهد بود و در حال حاضر موج b این فلت به…