آرشیو برچسب : کشاورزی و دامپروری مگسال

کشاورزی و دامپروری مگسال

آنالیز نئوویو زمگسا شماره ۲

این سهم پس از اصلاحی بسیار فرسایشی آماده صعودی قوی می باشد. ساختار کلی کارکشن یک فلت رانینگ می باشد که موج C  آن ترمینال (اندینگ دیاگونال) شده و قدرتی بسیار زیاد در خود جمع کرده است که آماده آزاد شدن است. قیمت خرید ریسکی و امن، تارگت…