آرشیو برچسب : USDCHF

USDCHF

آنالیز نئوویو دلارفرانک روزانه شماره ۳ (USDCHF Daily)

مطابق با تحلیل قبل زیگزاگ نزولی که انتظارش را داشتیم به شکل دقیقی شکل گرفت (که حدود ۳۰۰ پیپ بازدهی به همراه داشت) اما ماهیت موج A و C این زیگزاگ ایمپالس نبوده لذا مشخص شد که این ریزش فقط ظاهر یک زیگزاگ را تقلید کرده و در واقع آن ساختار سه…

دلارفرانک روزانه شماره ۲ (USDCHF)

در اشل روزانه به نظر میرسد ساختار مثلث خنثی ای شکل گرفته که هم اکنون اواخر موج E آن هستیم. خود موج E به ظاهرا ساختار دیامتریک دارد و دو تک موج آخر آن در حال شکل گیری است. تارگت صعود فعلی و نزول بعد آن طبق چیزی که متصور شده ایم در تصویر مشخص…