آرشیو برچسب : YEN

YEN

آنالیز نئوویو دلارین شماره ۴

در اشل روزانه به نظر می آید ریزشی بزرگ در قالب یک زیگزاگ شروع شده که موج A آن طی شده و الان اواخر موج B هستیم. در تایم یک ساعته ساختار موج A و موج B از زیگزاگ مذکور را ملاحظه می کنید. موج B ساختار فلت دارد و موج C این فلت به شکل ترمینال یا…