آنالیز نئوویو فاراک شماره ۴

0 801

به نظر میرسد، صعودی بزرگی که از کف ۶۹ تومن در فاراک رخ داده است از جنس ایمپالس نیست و ساختار آن زیگزاگ+زیگزاگ+فلت است، لذا این موضوع کمی شمارش را سخت می کند. از طرفی جنس رشد بعدی که از کف ۲۰۰ تومن شکل گرفته نیز شتابدار نیست، اما حرکت برگشتی شدیدی هم رخ نداده که بخواهیم سقف اخیر را پایان رشد در نظر بگیریم و ریزش از سقف اخیر کاملا فرسایشی است. این موضوعات در کنار هم به همراه زمان کم اصلاح ها فقط یک سناریو را متبادر می کند و آن یک الگوی ریورس انقباضی است که فعلا در موج B از C آن هستیم. این موج B کاملا فرسایشی است و احتمالا ساختار یک مثلث انقباضی مورب را داراست. لذا نقطه پایانی آن در محدوده ۲۴۵ تا ۲۶۳ میتواند باشد.

در محدوده ذکر شده با استاپ ۲۲۱ تومن که نقطه بی اعتباری تحلیل است می توان خریدی انجام داد به قصد تارگت ۵۱۲ الی ۵۶۰ تومن.

farak-0004

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.