آنالیز نئوویو خودرو شماره ۶

0 691

مطابق با تحلیل قبل از محدوده قیمتی ۲۷۸ الی ۳۰۰ تومن که مشخص کرده بودیم حرکت صعودی شروع شده است. البته ریتم کاهش قیمت تا آن محدوده کندتر از انتظار بود که این نکته نبود فروشنده و قدرت صعود بعد را گوشزد می کند.

در حال حاضر نیز این رشد احتمالا یک رشد کوتاه مدت خواهد بود تا شاخه ای از کارکشن ترکیبی را کامل کند و بعد از آن احتمالا یک اصلاح دیگر خواهیم داشت اما رشد اصلی سهم احتمالا بعد از آن اصلاح شروع خواهد شد. در حال حاضر اولین هدف برای این رشد احتمالا ۴۰۴ تومن خواهد بود. بعد از آن باید مجدد سهم را بررسی کرد، اگر کارکشن طبق انتظار ما پیش رفت هدف های بعد را دقیق تر مشخص می کنیم. اگر سهم میل به اصلاح نداشت هدف میان مدت (۶۸۰ تومن) را لحاظ خواهیم کرد.

khodro-0006

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.