آنالیز نئوویو خودرو شماره ۶

بررسی موقعیت های معاملاتی

820
بازدید

مطابق با تحلیل قبل از محدوده قیمتی ۲۷۸ الی ۳۰۰ تومن که مشخص کرده بودیم حرکت صعودی شروع شده است. البته ریتم کاهش قیمت تا آن محدوده کندتر از انتظار بود که این نکته نبود فروشنده و قدرت صعود بعد را گوشزد می کند.

در حال حاضر نیز این رشد احتمالا یک رشد کوتاه مدت خواهد بود تا شاخه ای از کارکشن ترکیبی را کامل کند و بعد از آن احتمالا یک اصلاح دیگر خواهیم داشت اما رشد اصلی سهم احتمالا بعد از آن اصلاح شروع خواهد شد. در حال حاضر اولین هدف برای این رشد احتمالا ۴۰۴ تومن خواهد بود. بعد از آن باید مجدد سهم را بررسی کرد، اگر کارکشن طبق انتظار ما پیش رفت هدف های بعد را دقیق تر مشخص می کنیم. اگر سهم میل به اصلاح نداشت هدف میان مدت (۶۸۰ تومن) را لحاظ خواهیم کرد.

آنالیز نئوویو خودرو شماره ۶
آنالیز نئوویو خودرو شماره ۶
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content