آرشیو برچسب : تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل نئوویو دلار به ریال (USDIRR) شماره ۶

شرح تحلیل قبل چارت دلار به ریال (USDIRR) در تحلیل قبل چارت دلار به ریال انتظار یک صعود را داشتیم که دو هدف برای آن تعیین کردیم یکی محدوده ۳۸۵۰ تومان که بر اساسِ این سناریو بیان شد که فرمت کارکشن صعودیِ این چارت دیامتریک (Diametric) باشد و…