آرشیو برچسب : ثباغ

ثباغ

موج شماری چارت خانه سازی باغمیشه (ثباغ) شماره ۲

شرح ساختار امواج چارت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) بر اساس قوانین  NEoWave به نظر میرسد ثباغ در بلند مدت در یک کارکشن از جنس فلت (Flat) قرار دارد که موج A آن ساختار ریورس انقباضی (Contracting Triangle Reverse Alternation) دارد و موج…