آرشیو برچسب : حفاری

حفاری

آنالیز نئوویو حفاری شماره ۱

حفاری در بلند مدت یکی از بهترین چارتهای بورس را دارا می باشد. بر اساس آنالیزهای صورت گرفته این سهم در حال تکمیل آخرین شاخه ها از یک کارکشن رانینگ دوگانه (Running Double Tree) در قالب موج ۲ (wave 2) می باشد که در صورت تکمیل حرکت بزرگ و وسیعی…