آرشیو برچسب : سایپا

سایپا

آنالیز نئوویو خساپا شماره ۵

در تحلیل قبل انتظار داشتیم که خساپا یک اصلاح بسازد و سپس صعودی دیگر را آغاز کند تا موج D مثلث خنثی را شکل دهد. هرچند اصلاح عمیق تر از انتظار ما بود اما در هر صورت بعد از یک اصلاح، صعودی خوبی در سهم شکل گرفته است. در حال حاضر به نظر ما این…

آنالیز نئوویو خساپا شماره ۴

ریتم شارپ افزایشی و سپس ریتم کند کاهشی باعث می شود که همچنان احتمال ایجاد رالی های دیگر وجود داشته باشد. ضمن اینکه روند برای تغییر جهت ابتدا باید به ایجاد یک سوئینگ انتهایی بپردازد و در حرکت بعد خود ضعف را نشان دهد که بعد از آن منجر به…

آنالیز نئوویو خساپا شماره ۳

پس از تشکیل یه اندینگ دیاگونال در قالب موج C حرکت پساالگویی آن را شاهد هستیم که موضوعی طبیعی است و رفتار بعد از دیاگونالها به همین صورت می باشد. با نگاهی در اشل بزرگ تر تارگتی که برای این موج شارپ به چشم می آبد محدوده ۱۹۸ تومن می باشد اما…