آنالیز نئوویو خساپا شماره ۴

0 267

ریتم شارپ افزایشی و سپس ریتم کند کاهشی باعث می شود که همچنان احتمال ایجاد رالی های دیگر وجود داشته باشد. ضمن اینکه روند برای تغییر جهت ابتدا باید به ایجاد یک سوئینگ انتهایی بپردازد و در حرکت بعد خود ضعف را نشان دهد که بعد از آن منجر به تغییر روند شود که فعلا برای این سهم زود هست. لذا احتمال کاهش شدید دیگر به نظر بنده منطقی نیست.
از نظر نئوویوی رالی شارپ این سهم حرکتی بسیار قدرتمند در قالب زیگزاگ چندگانه می باشد و باز هم حرکت پسا الگویی این ساختارها باید کاملا فرسایشی باشد که همینطور هم می باشد. در کارکشن فعلی نیز خساپا در حال ساخت مثلث خنثی (احتمالا) می باشد که با تمام شدن شاخه های این کارکشن به نظر بنده باید منتظر رالی دیگری بود.
از نوسانات کارکشن های فعلی نیز می توان بهره برد زیرا قسمت عمده کاهشی این کارکشن به اتمام رسیده است. در کوتاه مدت انتظار ساخت یک اصلاح و سپس یک حرکت تا محدوده سقف قبلی را داریم لذا بعد از اتمام اصلاح می توان برای گرفتن یک نوسان اقدام نمود.
khesapa-0004

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.