آرشیو برچسب : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

آنالیز نئوویو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) شماره ۷

شرح تحلیل قبل س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در تحلیل قبل س . نفت و گاز و پتروشیمی تامین مثلثی شناسایی شده بود که بعد از آن انتظار رشدی ۲۵ درصدی داشتیم که دقیقا به همان شکل صورت گرفت. اگر تحلیل قبل را مطالعه نکرده اید می توانید با کلیک بر…