آرشیو برچسب : شرکت گازلوله

شرکت گازلوله

تحلیل نئوویو شرکت گازلوله (پلوله) شماره ۳

شرح تحلیل قبل چارت شرکت گازلوله (پلوله) مطابق با تحلیل قبل یک رشد مناسب در قیمت سهام شرکت گازلوله شکل گرفت و ۸۷ درصد بازدهی به همراه داشت. سپس سهم با تشکیل سقف دوقلو علائم ضعف را نشان داده و شروع به ریزش فرسایشی کرد و موفق نشد به هدف بلند…