آرشیو برچسب : صنایع جوشکاب یزد

صنایع جوشکاب یزد

آنالیز نئوویو بکاب شماره ۱

این سهم هم اکنون در موج E از B از ۲ از ۳ قرار دارد. ساختار موج B از ۲ یک مثلث ریورس خنثی می باشد که در موج E آن هستیم و تارگت آن طبق تصویر ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ تومن است. با حد ضرر ۹۶۵ تومن و تریگر ۱۰۶۰ تومن می شود ریوارد به ریسک خوبی دریافت کرد…