آنالیز نئوویو بکاب شماره ۱

ارائه چشم انداز پیش رو

این سهم هم اکنون در موج E از B از ۲ از ۳ قرار دارد. ساختار موج B از ۲ یک مثلث ریورس خنثی می باشد که در موج E آن هستیم و تارگت آن طبق تصویر ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ تومن است. با حد ضرر ۹۶۵ تومن و تریگر ۱۰۶۰ تومن می شود ریوارد به ریسک خوبی دریافت کرد اما با توجه به این که دو سه روز از تریگر دهی سهم گذشته باید منتظر پول بک به سطح تریگر بود یا اینکه در صورت ساخت کارکشنی در موج E در انتهای آن اقدام به خرید کرد.

آنالیز نئوویو بکاب شماره ۱
آنالیز نئوویو بکاب شماره ۱
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content