آنالیز نئوویو بکاب شماره ۱

0 424

این سهم هم اکنون در موج E از B از ۲ از ۳ قرار دارد. ساختار موج B از ۲ یک مثلث ریورس خنثی می باشد که در موج E آن هستیم و تارگت آن طبق تصویر ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ تومن است. با حد ضرر ۹۶۵ تومن و تریگر ۱۰۶۰ تومن می شود ریوارد به ریسک خوبی دریافت کرد اما با توجه به این که دو سه روز از تریگر دهی سهم گذشته باید منتظر پول بک به سطح تریگر بود یا اینکه در صورت ساخت کارکشنی در موج E در انتهای آن اقدام به خرید کرد.

bekab-0001

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.