آرشیو برچسب : پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت اصفهان

تحلیل شپنا شماره ۳ | موج شماری به سبک گلن نیلی

ساختار نئوویو NEoWave چارت پالایش نفت اصفهان (شپنا) با توجه به آنالیز نئوویو شکل رفته بر روی کش دیتای هفتگیِ (Weekly Cash Data) سهم پالایش نفت اصفهان (شپنا) به نظر میرسد در این سهم در حال تجربه یک ساختار فلت هستیم که موج B آن تا اینجای کار…