آرشیو برچسب : کطبس

کطبس

آنالیز نئوویو کطبس شماره ۴

در تحلیل قبل انتظار داشتیم که این سهم شاخه آخر یک اصلاح بزرگ تحت عنوان موج ۲ را تمام کند. که این شاخه موج ۵ از C از فلتی است که خودش بخشی از یک جاری دوگانه هست. بعد از آن انتظار داشتیم سهم وارد موج ۳ بزرگ خود شود. با مقداری پیش روی، حرکت…

آنالیز نئوویو کطبس شماره ۳

این سهم پس از شکل گیری یک فلت ایرگولار که موج C آن در قالب یک الگوی تریمنال (دیاگونال) ناقص شده است آماده رشدی بسیار شارپ شده است. همچنین موج ۵ این ترمینال نیز مثلث انقباضی شده و به بالا شکسته است که شتاب آنرا دوچندان خواهد کرد. همچنین…