آنالیز نئوویو بانک ملت شماره ۴

ارائه چشم انداز پیش رو

این سهم رو  گوشه ذهنتون داشته باشید تا به وقتش. خودش به تنهایی می تواند لیدر بازار باشد. اصلاحش بیشتر زمانی هست تا قیمتی. بعد از اتمام اصلاح باید منتظر صف های چند صد میلیونی بود.

آنالیز نئوویو بانک ملت شماره ۴
آنالیز نئوویو بانک ملت شماره ۴
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content