آنالیز نئوویو بالاس شماره ۵

0 199

خرید این سهم مطابق با تحلیل قبل با سود فراوانی همراه بود. بعد از دیده شدن تارگت تحلیل قبل سهم وارد مدار نزولی و فرسایشی شد که باعث شده این سهم مجدد قوای خود رو برای حرکتی دیگر جمع کند.
سیکل کامل تحلیل این سهم همراه با تارگت ها و نقاط خرید و استاپ را می توانید در این پست مشاهده فرمایید.

Balas 0005

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.