آنالیز نئوویو بالاس شماره ۵

موقعیت خرید

خرید این سهم مطابق با تحلیل قبل با سود فراوانی همراه بود. بعد از دیده شدن تارگت تحلیل قبل سهم وارد مدار نزولی و فرسایشی شد که باعث شده این سهم مجدد قوای خود رو برای حرکتی دیگر جمع کند. سیکل کامل تحلیل این سهم همراه با تارگت ها و نقاط خرید و استاپ را می توانید در این پست مشاهده فرمایید.

آنالیز نئوویو بالاس شماره ۵
آنالیز نئوویو بالاس شماره ۵
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content