آنالیز نئوویو بالاس شماره ۷

0 521

این سهم دقیقا مطابق با تحلیل قبل از نقطه مورد نظر حرکت کرده و تا کنون حدود ۲۲ درصد سود داده است. با استراحتی که نزدیک به محدوده مقاومتی ۱۰۰۰ تومن کرده به نظر می آید بتواند از این مقاومت رد شود.
هدفی کوتاه مدتی که برای رشد مجدد آن می توان انتظار داشت محدوده ۱۰۸۵ الی ۱۲۰۷ تومن می باشد. هدف بلند مدت آن نیز در تحلیل قبل ارائه شده است.

بدیهی است که در حال حاضر احتیاج به شمارش دقیقی برای سود گرفتن از بازار نداریم تنها احتمالات را بررسی می کنیم تا از جهت قالب باخبر باشیم که فعلا هم هیچ نشانه ای مبنی بر نزول مشاهده نمی شود. ساختار افزایشی نشانه هایی از شکل گیری یک سیمتریکال را بروز می دهد که البته هنوز درصد اطمینان به آن بالا نیست.

به هر حال با هر کندلی که در چارت شکل می گیرد ما نیز به نشانه های چارت گوش فرا می دهیم که اگر نشانه ای مبنی بر رد تحلیل  مشاهده شد با خبر باشیم.

balas-0007

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.