آنالیز نئوویو کساپا شماره ۳

0 325

این سهم درون موجی پرشتاب تحت عنوان ۳ از C قرار دارد که صعودی شارپ را برایش به ارمغان خواهد آورد. هم اکنون برای کوچک شدن حد ضرر می توان استاپ را زیر مقاومت شکسته شده قرار داد.

KeSapa 0003

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.