آرشیو برچسب : حسینا

حسینا

شمارش چارت حسینا به سبک گلن نیلی (نئوویو) شماره ۱

شرح ساختار امواج چارت حسینا بر اساس قوانین  NEoWave همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید به نظر میرسد سهمِ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با نماد بورسیِ حسینا، پس از یک ریزش شدید، در حال ساخت یک مثلث خنثی (Neutral Triangle) می باشد و موج C…