آرشیو برچسب : سرمایه گذاری عمران کرمان

سرمایه گذاری عمران کرمان

آنالیز نئوویو کرمان شماره ۳

کرمان اهداف تحلیل قبل را دید و از آن نیز فراتر رفت. هم اکنون به نظر میرسد موج D مثلث را کامل کرده و در موج E می باشد. یک ساختار احتمالی برای موج E خدمتتان ارائه می شود. چیزی که مشخص می باشد این است که کرمان نیاز دارد مقداری درجا بزند تا…