آنالیز نئوویو کرمان

0 290

به نظر می رسد پس از تکمیل یک ساختار پیچیده در قالب سه بخش از یک مثلث، هم اکنون موج C کامل شده باشد و موج D می تواند رشدی همانند موج B را به نمایش بگذارد اما با دامنه ی قیمتی کمتر.

Kerman 0002

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.