آرشیو برچسب : شتابدار 1 ممتد

شتابدار 1 ممتد

شتابدارهای ۱ ممتد (مثالهای آموزشی)

سلام دوستان زین پس قصد داریم نمونه هایی از هر ساختار موجی که منطبق بر قوانین نئوویو هست را در سایت منتشر کنیم. بدیهی است که شناسایی این ساختارها مستلزم فراگیری قوانین نئوویو هست که پکیج های آموزشی ایران نئوویو در همین راستا تهیه شده است و…