آرشیو دسته‌ی : نکات و مثالهای کاربردی نئوویو

نکات و مثالهای کاربردی نئوویو

نکات و مثالهای کاربردی نئوویو را در این بخش خدمت همراهان ارائه خواهیم کرد. هر نکته ای که بتواند در زمینه نئوویو راهگشا باشد در این بخش تقدیم حضورتان می شود.

شتابدارهای 1 ممتد (مثالهای آموزشی)

سلام دوستان زین پس قصد داریم نمونه هایی از هر ساختار موجی که منطبق بر قوانین نئوویو هست را در سایت منتشر کنیم. بدیهی است که شناسایی این ساختارها مستلزم فراگیری قوانین نئوویو هست که پکیج های آموزشی ایران نئوویو در همین راستا تهیه شده است و…