آرشیو برچسب : صنعتی دریایی ایران

صنعتی دریایی ایران

موج شماری نئوویو چارت خصدرا شماره ۳

شرح تحلیل قبل چارت صنعتی دریایی ایران (خصدرا) مطابق با تحلیل قبل یک رشد شارپ در این سهم شکل گرفت و حدود ۷۴ درصد بازدهی به همراه داشت. بعد از آن سهم وارد فاز استراحت شد. بعد از اتمام این فاز استراحتی باز هم انتظار رشد دیگری در سهم میرود.…

آنالیز نئوویو خصدرا شماره ۲

مدت زیادی از روزهایی که این سهم بزرگ مرکز توجه بازار بود می گذرد و فراز و نشیب های زیادی را بوجود آورد اما پس از گذر از طوفانهای پیاپی هم اکنون این سهم آرام گرفته و مسیر درستی را در پیش گرفته است. از نظر ساختار امواج به نظر میرسد این سهم…