آرشیو برچسب : وتوصا

وتوصا

موج شماری سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) شماره۱

شرح ساختار امواج چارت وتوصا بر اساس قوانین  NEoWave همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید سهمِ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در انتهای یک کارکشن از جنس مثلث خنثی (Neutral Triangle) می باشد. ساختار بسیار تمیز و زیبای این الگو حرفی برای گفتن…