آرشیو برچسب : وساپا

وساپا

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری سایپا (وساپا) شماره ۱

شرح ساختار امواج چارت سرمایه گذاری سایپا (وساپا) بر مبنای قوانین نئوویو (NEoWave) در این چارت به نظر می آید که بعد از شکل گیری یک کارکشن بلند مدت تقریبا ۴ ساله در قالب ساختار مثلث خنثی، سهم با رانشی قوی از چنگال این کارکشن بیرون رفته و هم…