آرشیو برچسب : کارت اعتباری ایران کیش

کارت اعتباری ایران کیش

آنالیز نئوویو رکیش شماره ۴

به نظر میرسد این سهم در بلند مدت درون یک مثلث انبساطی قرار دارد که هم اکنون موج E آن را می گذراند. ساختار این موج زیگزاگ می باشد و موج C این زیگزاگ ساختار شتابدار ۵ ممتد دارد که هم اکنون در مرحله پایان موج ۴ و شروع موج ۵ قرار داریم. اهداف…