آنالیز نئوویو رکیش شماره ۴

بررسی فرصت خرید

462
بازدید

به نظر میرسد این سهم در بلند مدت درون یک مثلث انبساطی قرار دارد که هم اکنون موج E آن را می گذراند. ساختار این موج زیگزاگ می باشد و موج C این زیگزاگ ساختار شتابدار ۵ ممتد دارد که هم اکنون در مرحله پایان موج ۴ و شروع موج ۵ قرار داریم. اهداف این موج و همچنین منطقه خرید و استاپ لاس در تصویر مشخص شده است.

آنالیز نئوویو رکیش شماره ۴
آنالیز نئوویو رکیش شماره ۴
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content