آرشیو برچسب : Dollar vs. Yen

Dollar vs. Yen

آنالیز نئوویو دلارین (USDJPY) کش دیتای هفتگی شماره ۹

شرح ساختار امواج چارت جفت ارز دلارین (USDJPY) بر اساس قوانین  NEoWave : بر اساس آنالیز انجام شده به نظر می رسد دلارین در انتهای یک مثلث خنثی (Neutral Triangle) قرار دارد که با لیبل های آبی رنگ مشخص شده است. ساختار هر موج از این مثلث را می…

نتیجه آنالیز دلارین شماره ۸ (USDJPY Analysis result)

دلارین مطابق با تحلیل قبل ۴۲۰ پیپ رشد کرد و دقیقا در نقطه ای که انتظار آنرا داشتیم رشد تمام شد و ۴۳۰ پیپ ریزش کرد. که دلیل آن انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالت متحده می باشد. در حال حاضر باید منتظر شکل گیری موج D و E مثلث باشیم.…

آنالیز نئوویو دلارین شماره ۸ (USDJPY Daily)

در تحلیل قبل انتظار داشتیم که دلارین یک مثلث انقباضی (Contracting Triangle) بسازد. این انتظار هنوز پابرجاست و رفته رفته در حال تقویت می باشد. در حال حاضر به نظر میرسد دو شاخه اول این مثلث یعنی موج A و B شکل گرفته و در اوایل راه موج C هستیم.…