آرشیو برچسب : USDIRR

USDIRR

تحلیل نئوویو دلار به ریال (USDIRR) شماره ۶

شرح تحلیل قبل چارت دلار به ریال (USDIRR) در تحلیل قبل چارت دلار به ریال انتظار یک صعود را داشتیم که دو هدف برای آن تعیین کردیم یکی محدوده ۳۸۵۰ تومان که بر اساسِ این سناریو بیان شد که فرمت کارکشن صعودیِ این چارت دیامتریک (Diametric) باشد و…

آنالیز نئوویو دلار به ریال (USDIRR) شماره ۵

به نظر میرسد چارت دلار به ریال (USDIRR) رشدی در راه دارد و هدف ۳۸۳۰ الی ۳۸۷۰ را تاچ خواهد کرد. این رشد به نظر ما آخرین رشد از کارکشنی می باشد که دلار در حال طی کردن آن است که فرمت یک دیامتریک را دارد. این دیامتریک خود موج بی از یک فلت تصور…