آنالیز نئوویو دلارین شماره ۶ (USDJPY)

0 368

طبق تحلیل قبل کف ۱۰۵ دقیق دیده شد و واکنش خوبی از آن سطح شکل گرفت. صعودی که از سطح مذکور شکل گرفت به نظر موج ۴ از یک ساختار اندینگ دیاگونال می باشد . هم اکنون نزول دیگری تا حوالی همان سطح داریم که موج ۵ دیاگونال را شکل خواهد داد. بعد از شکل گیری موج ۵ دیاگونال باید منتظر رشد شارپی در این جفت ارز بود.

USDJPY 0006

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.