آنالیز نئوویو نفت شماره ۲

بررسی ساختار امواج

469
بازدید

قبل از راه اندازی سایت تحلیلی از نفت ارائه شده بود در اشل بلند مدت. تحلیل مسیر محتمل را طی نمود هرچند از نظر زمانی مطابق تحلیل پیش نرفت که دلیل آن تشکیل مثلی در موج B بود که اتلاف زمانی زیادی داشت.
تحلیل قدیمی را می توانید در زیر مشاهده کنید.

آنالیز نئوویو نفت شماره ۱
آنالیز نئوویو نفت شماره ۱

در حال حاضر مطابق با تحلیل قبل وارد موج ۵ از C بزرگ شده ایم. به دلایلی احتمال میدهم این موج دچار کوتاه شدگی شود و در سطح ۰٫۸۸۶ از رشد قبلی که مربوط به کارکشن موج ۴ می باشد به پایان رسد و تشکیل الگوی هارمونیک Shark را دهد.

آنالیز نئوویو نفت شماره ۲
آنالیز نئوویو نفت شماره ۲

یکی از مهم ترین دلایلی که چنین حدسی را محتمل می کند بزرگی بیش از اندازه موج ۳ از C نسبت به موج ۱ می باشد. موج ۵ کنونی حتی اگر به سطح ۲٫۶۱۸ از موج ۱ هم دست یابد همچنان ناقص خواهد بود. چنین نقصی می تواند قدرت موج صعودی بعدی را نمایان کند.

تمام این موارد فعلا در حد احتمالات خواهد بود تا زمانی که موج تمام شده و بازگشت کامل شود و بتوان صحت آنرا سنجید. امید که چنین سناریوی رسمیت یابد و اقتصاد مریض احوال ما که همچنان متصل به نفت است جانی تازه گیرد.

اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content