آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۰

بررسی موقعیت های معاملاتی

با هر دیدی که به این چارت بنگریم نکات بسیار مثبتی در آن دیده می شود. افت فشار فروش در اواخر چارت به وضوع نمایان است.از نقطه نظر الیوتی سهم در موج ۴ از C از C قرار دارد که ماهیت یک دیاگونال را دارد و تایید کننده افت شدید فشار فروش و نوید دهنده فشار تقاضایی می باشد که در آینده در آن بوجود خواهد آمد. پس از تکمیل ریز موج ۴ باید منتظر تشکیل ریز موج ۵ ماند.

آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۰
آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۰

از نقطه نظر هارمونیکی نیز دو الگوی هارمونیک AB=CD و Gartley در حال تشکیل شدن می باشد. (اندازه گیری در اشل لگاریتیمی انجام شده. اگر با ترازهای حسابی اندازه گیری شود الگو Bat می باشد) که هردو ۲ الگوی بسیار قدرتمند می باشند. با عنایت به وضعیت مومنتوم و حجم می توان در فرصت مناسب خرید کم ریسکی روی این سهم انجام داد.

اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content