آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۰

0 332

با هر دیدی که به این چارت بنگریم نکات بسیار مثبتی در آن دیده می شود. افت فشار فروش در اواخر چارت به وضوع نمایان است.از نقطه نظر الیوتی سهم در موج ۴ از C از C قرار دارد که ماهیت یک دیاگونال را دارد و تایید کننده افت شدید فشار فروش و نوید دهنده فشار تقاضایی می باشد که در آینده در آن بوجود خواهد آمد. پس از تکمیل ریز موج ۴ باید منتظر تشکیل ریز موج ۵ ماند.
از نقطه نظر هارمونیکی نیز دو الگوی هارمونیک AB=CD و Gartley در حال تشکیل شدن می باشد. (اندازه گیری در اشل لگاریتیمی انجام شده. اگر با ترازهای حسابی اندازه گیری شود الگو Bat می باشد) که هردو ۲ الگوی بسیار قدرتمند می باشند. با عنایت به وضعیت مومنتوم و حجم می توان در فرصت مناسب خرید کم ریسکی روی این سهم انجام داد.

KeGaz 0010

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.