آنالیز نئوویو یورودلار شماره ۱۵

0 361

یورو تقریبا مطابق با تحلیل قبل یش رفت اما با روندی که در پیش گرفت نشان داد که باید تغییراتی در لیبل گذاری انجام دهیم. این ارز در منطقه فعلی دچار ضعف در صعود شده است و نشانه هایی از ضعف صعود در امواج آن رخ داده است.
در حال حاضر استراتژی مناسب پوزیشن نداشتن روی این ارز می باشد تا تکلیف خود را روشن کند. اگر در تایم فریم پایین پترن نزولی ایجاد گردد می توان وارد مد سل شد. موج شماری احتمالی در تایم فریم ۱ ساعته جهت روشن کردن این سناریو ارسال شده است. در جهت دیگر اگر صعودی رخ دهد به نظر میرسد صعود قوی ای نباشد. به هرحال بدون پیش داوری منتظر می مانیم مارکت خود جهت خود را نمایان کند.

یورودلار روزانه

EURUSD 0015یورودلار یک ساعته

EURUSD 0016

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.