آنالیز نئوویو فخوز شماره ۳

بررسی فرصت خرید

387
بازدید

برای این سهم دو روند بسیار نزدیک بهم احتمال میرود که در تصویر مشخص شده است.
کل کارکشن به نظر میرسد یک مثلث خنثی باشد که موج C آن یک رورز انقباضی است و به پایان رسیده است و هم اکنون در موج D این کارکشن بزرگ هستیم که می تواند صعود خوبی را به ارمغان آورد. البته بعد تکمیل ریز موجهای اصلاح فعلی.
قیمت خرید مناسب: حوالی ۲۴۵ الی ۲۵۵ تومن
تارگت: حدود ۴۶۰ الی ۴۸۰ که منطقه تکمیل الگوی هارمونیک Alt-Bat است و با حروف قرمز در تصویر مشخص شده است.
حد ضرر: بعد از تکمیل ریز موجها باید تعیین گردد.

آنالیز نئوویو فخوز شماره ۳
آنالیز نئوویو فخوز شماره ۳
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content