آنالیز نئوویو فخوز شماره ۳

0 263

برای این سهم دو روند بسیار نزدیک بهم احتمال میرود که در تصویر مشخص شده است.
کل کارکشن به نظر میرسد یک مثلث خنثی باشد که موج C آن یک رورز انقباضی است و به پایان رسیده است و هم اکنون در موج D این کارکشن بزرگ هستیم که می تواند صعود خوبی را به ارمغان آورد. البته بعد تکمیل ریز موجهای اصلاح فعلی.
قیمت خرید مناسب: حوالی ۲۴۵ الی ۲۵۵ تومن
تارگت: حدود ۴۶۰ الی ۴۸۰ که منطقه تکمیل الگوی هارمونیک Alt-Bat است و با حروف قرمز در تصویر مشخص شده است.
حد ضرر: بعد از تکمیل ریز موجها باید تعیین گردد.
fekhooz-0003

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.