آنالیز انس شماره ۱۸ (Gold)

0 843

در تحلیل قبلی چارت مطابق روند مورد انتظار جهت گرفت اما شدت آن به حدی نبود که انتظار میرفت لذا مشخص شد که تحلیل قبلی دارای اشکال است. کندی ریزش باعث می شود شکست حمایت فعلی بعید به نظر برسد و احتمالا مسیر این چارت از همین ناحیه تغییر می کند لذا مطابق با این فرضیات تحلیل جدید خدمتتان ارائه گردید. حدس ما این است که یک الگوی دیامتریک در حال شکل گیری می باشد که هدف موج E آن را در تصویر مشاهده می کنید.

نتیجه تحلیل قبلی

XAUUSD 0017-Result

تحلیل فعلی

XAUUSD 0018

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.