آنالیز انس شماره ۱۸ (Gold)

تداوم روند صعودی

1.5k
بازدید

در تحلیل قبلی چارت مطابق روند مورد انتظار جهت گرفت اما شدت آن به حدی نبود که انتظار میرفت لذا مشخص شد که تحلیل قبلی دارای اشکال است. کندی ریزش باعث می شود شکست حمایت فعلی بعید به نظر برسد و احتمالا مسیر این چارت از همین ناحیه تغییر می کند لذا مطابق با این فرضیات تحلیل جدید خدمتتان ارائه گردید. حدس ما این است که یک الگوی دیامتریک در حال شکل گیری می باشد که هدف موج E آن را در تصویر مشاهده می کنید.

نتیجه تحلیل قبلی

نتیجه تحلیل شماره 17 انس
نتیجه تحلیل شماره 17 انس

تحلیل فعلی

آنالیز انس شماره ۱۸ (Gold)
آنالیز انس شماره ۱۸ (Gold)
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content