آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۴

0 341

این سهم طبق تحلیل قبلی صعود اولیه را انجام داد. در حال حاضر انتظار داریم موج E این سهم در حوالی قیمت های فعلی شکل بگیرد و سپس صعود اصلی سهم شروع شود.
چارت این سهم به کطبس بسیار شباهت دارد.
mafakher-0004

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.