آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۴

در انتظار شروع حرکت صعودی

483
بازدید

این سهم طبق تحلیل قبلی صعود اولیه را انجام داد. در حال حاضر انتظار داریم موج E این سهم در حوالی قیمت های فعلی شکل بگیرد و سپس صعود اصلی سهم شروع شود.
چارت این سهم به کطبس بسیار شباهت دارد.

آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۴
آنالیز نئوویو مفاخر شماره ۴
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content