آنالیز نئویو فسرب شماره ۲

546

تحلیل اول فسرب یکی از اولین تحلیل هایی بود که با راه اندازی سایت ایران نئوویو ارائه شد و نتیجه آنرا در تحلیل امروز می توانید مشاهده کنید. بازدهی ۱۰۰ درصدی ارمغان تحلیل قبل بود.

اما رشدی که شروع آنرا تشخیص داده بودیم به نظر میرسد با ساختار زیگزاگ دوگانه در حال پیشروی است و هم اکنون در موج b از B از زیگزاگ دوم قرار دارد. موج B زیگزاگ دوم احتمالا ساختار فلت خواهد داشت و به نظر میرسد یک پایین دیگر نیاز هست تا این ساختار شکل بگیرد. قیمت های مناسب برای شکل گیری موج b و c از این فلت در تصویر مشخص شده است. بعد از این فلت موج C زیگزاگ دوم را خواهیم داشت که هدف آن را حوالی ۴۵۰ تومان تخمین میزنیم.

fesorb-0002

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.