آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۱

بررسی شرایط پیش رو

مطابق با تحلیل قبل سهم از محدوده مورد نظر رشد خود را شروع کرد و بعد از محقق شدن تارگت وارد مرحله استراحت شده است. قیمت احتمالی برای ساخت کارکشن و مدت زمان آن در تصویر مشخص شده است. این سهم پس از کمی اصلاح دیگر، دوباره می تواند فرصت خریدی تا محدوده سقف قبلی ایجاد کند. فرصت خرید بعدی پس از اتمام کارکشن خواهد بود.

آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۱
آنالیز نئوویو کگاز شماره ۱۱
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content