آنالیز نئوویو شکلر شماره ۱

بررسی فرصت خرید

887
بازدید

این سهم ساختاری پیچیده در نوع امواج دارد و موج شماری آن بسیار زمان بر بود به هر حال هم اکنون به نظر میرسد موقعیت خوبی برای خرید در این سهم فراهم شده باشد. قیمت های فعلی (۲۶۰ تومن) با توجه به حد ضرر ۲۴۰ و تارگت ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومن بسیار ارزنده محسوب می شود. موجی که انتظار وقوع آنرا داریم یک موج ایمپاس خواهد بود.

آنالیز نئوویو شکلر شماره ۱
آنالیز نئوویو شکلر شماره ۱
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content