آرشیو برچسب : صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

موج شماری نئوویو صنایع پتروشیمی خلیج فارس شماره ۵

شرح ساختار امواج چارت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر اساس قوانین نئوویو (NEoWave) همانطور که از چارت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیداست، این سهم تا کنون سه موج فرساشی زمانگیر را طی کرده که فرمت اصلاحی آن کاملاً هویداست. چنین ساختاری گزینه های…

آنالیز نئوویو فارس شماره ۳

صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعد از مدتها طی کردن روند فرسایشی به نظر میرسد این سهم مانند فنر جمع شده و آماده پرتابی قوی باشد. این تحلیل اگر صحیح باشد باعث تقویت سناریوی مطرح شده برای شاخص خواهد شد. الگوی ساخته شده در این چارت نیز بسیار مشابه…