آنالیز نئوویو فارس شماره ۳

0 391

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بعد از مدتها طی کردن روند فرسایشی به نظر میرسد این سهم مانند فنر جمع شده و آماده پرتابی قوی باشد. این تحلیل اگر صحیح باشد باعث تقویت سناریوی مطرح شده برای شاخص خواهد شد. الگوی ساخته شده در این چارت نیز بسیار مشابه الگوی شاخص می باشد.

منطقه مناسب جهت خرید و استاپ لاس و تارگت در تصویر مشخص شده است.

Fars 0003

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.