آنالیز نئوویو فارس شماره ۳

در شروف وقوع موقعیت خرید

503
بازدید

بعد از مدتها طی کردن روند فرسایشی به نظر میرسد این سهم مانند فنر جمع شده و آماده پرتابی قوی باشد. این تحلیل اگر صحیح باشد باعث تقویت سناریوی مطرح شده برای شاخص خواهد شد. الگوی ساخته شده در این چارت نیز بسیار مشابه الگوی شاخص می باشد.

آنالیز نئوویو فارس شماره ۳
آنالیز نئوویو فارس شماره ۳

منطقه مناسب جهت خرید و استاپ لاس و تارگت در تصویر مشخص شده است.

اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content