آرشیو برچسب : مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

آنالیز نئو ویو بالاس شماره ۸

در تحلیل قبل سهم بالاس انتظار یک رشد کوتاه مدت را داشتیم که با کمی تلرانس محقق شد. شرح تحلیل فعلی بالاس هم اکنون با توجه به نزدیک شدن به پایان الگوی اصلاحی بالاس به نظر میرسد ساختار بهتر نمایان شده است. این سهم از نظر ما در شرف پایان یک…

آنالیز نئوویو بالاس شماره ۷

این سهم دقیقا مطابق با تحلیل قبل از نقطه مورد نظر حرکت کرده و تا کنون حدود ۲۲ درصد سود داده است. با استراحتی که نزدیک به محدوده مقاومتی ۱۰۰۰ تومن کرده به نظر می آید بتواند از این مقاومت رد شود. هدفی کوتاه مدتی که برای رشد مجدد آن می توان…

آنالیز نئوویو بالاس شماره ۶

بالاس در محدوده حمایتی بسیار خوبی قرار دارد. ساختار فرسایشی ریزش و حرکت شارپ قبل آن انتظار افزایش تقاضا در این محدوده را زیاد می کند. ساختار ریزش آخر دبامتریک می باشد که به نظر میرسد شاخه های آن کامل شده است و سهم علائم اولیه رشد را نیز…

آنالیز نئوویو بالاس شماره ۵

خرید این سهم مطابق با تحلیل قبل با سود فراوانی همراه بود. بعد از دیده شدن تارگت تحلیل قبل سهم وارد مدار نزولی و فرسایشی شد که باعث شده این سهم مجدد قوای خود رو برای حرکتی دیگر جمع کند. سیکل کامل تحلیل این سهم همراه با تارگت ها و نقاط خرید…

آنالیز نئوویو بالاس شماره ۴

این سهم مطابق با موج شماری انجام شده در روند نزولی خود زیگزاگی ساخته که موج C آن دیاگونال شده. با این دیاگونال ضعف روند نزولی را نشان داد و هم اکنون شواهد صعودی شدن روند نمایان شده است. هرچند کمی دیر متوجه حرکت سهم شدیم و ۳۵ درصد سود آن از…