آنالیز نئوویو شاخص کل بورس شماره ۱۹

0 243

تحلیل شاخص در محدوده ۶۱۰۰۰ واحد و در اوج نا امیدی ها خدمت عزیزان ارائه شد و با نتیجه کاملا دلخواه همراه بود.

عزیزان مستحضر هستند که چقدر تارگت ۵۰۰۰۰ واحد در آن زمان توسط برخی ارائه میشد که هیچ پایه و اساس الیوتی هم نداشت. در کف ۶۱۰۰۰ واحد تارگت ضمنی ۸۶۰۰۰ واحد داده شد که برای آن زمان که ساختار موج صعودی مشخص نبود در حد گمانه زنی هایی بود که الحق هم با کمی تخفیف خوب رخ داد. شاخص تا حدود ۸۲۰۰۰ واحد طبق سبک و سیاق متصور شده رشد کرد.
در حال حاضر به نظر میرسد شاخص به تارگت ۸۲۰۰۰ واحد بسنده کرده باشد.
دو سناریو پیش رو می باشد: یک اینکه شاخص در همین محدوده ها بازی کند و با سبک و سیاقی که دوست دارد به ۷۴۰۰۰ واحد برسد. دوم اینکه شاخص مجدد مدار صعود را پیش بگیرد و تا ۸۶۰۰۰ واحد پیش رود که در آن صورت مجدد ریزشی به سمت ۷۴۰۰۰ واحد خواهیم داشت. لذا بهتر هست که سناریوی اول اتقاق بیفتد زیرا تا ۷۴۰۰۰ واحد راهی نیست. تحلیلی که ارائه می شود سناریوی اول را نشان می دهد.
بعد از دیده شدن محدوده ۷۴۰۰۰ واحد توصیه می کنم خود را برای روزهایی طلایی تر در بورس آماده کنید. یک سری از سهم ها پتانسیل فوق العاده بالایی دارند که تحلیلشان پس از اتمام اصلاحشان به استحضار عزیزان خواهد رسید.

Tepix 0019

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.