شاخص کل بورس شماره ۲۲ (Tepix)

0 260

اگر به زنجیره تحلیل های شاخص در چندماه اخیر دقت کنید می بینید که این چارت کاملا طبق قوانین نئوویو حرکت کرده است. همچنین در حال حاضر شاخص کل طبق تحلیل قبل از باکس مورد نظر حرکت صعودی خود را آغاز کرد. هم اکنون به نظر میرسد یک آرایش متداول مثلث خنثی در موج  E مثلث خنثی ای بزرگتر (کارشن دو ساله و نیمه شاخص) در حال رخ داد می باشد که موضوعی روتین در نئوویو محسوب می شود و ذات خود تشابهی امواج را گوشزد می کند.

برای این مثلث خنثی دو سناریو که خیلی هم تفاوتی ندارند مطرح است. یک اینکه موج D این مثلث به پایان رسیده و هم اکنون موج E آن در حال شکل گیری است که به زودی به پایان خواهد رسید و دوم اینکه موج D کمی دیگر باید رشد کند تا به تارگت خود (حدود ۸۰ هزار واحد) برسد و سپس ساخت موج E را شروع کند که در ان صورت مثلث شکیل تر خواهد شد.

در تصویر سناریو دوم با فلش صورتی رنگ مشخص شده است. در هر صورت هردو سناریو اختلاف اندکی با هم دارند. موضوع اصلی این است که اگر هر یک از سناریوها به رسمیت برسد بعد از آن موج اصلی رشد شاخص شروع خواهد شد. بسیاری از سهم ها در موقعیت بی نظیری قرار دارند که تا سه چهار سال دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.

Tepix 0022

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.