آنالیز نئوویو ختوقا شماره ۳

0 259

به نظر میرسد این سهم در حالت ساخت یک مثلث انقباضی رانینگ باشد که موج e آن به شکل مثلث خنثی در امده است و هم اکنون در انتهای موج C از این مثلث خنثی هستیم و موقعیتی مناسب برای رشد دارد.
تارگت ۲۲۰ استاپ زیر کف

KheToogha 0003

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را به فارسی تایپ کنید.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.