آنالیز نئوویو ختوقا شماره ۳

بررسی ساختار امواج

401
بازدید

به نظر میرسد این سهم در حالت ساخت یک مثلث انقباضی رانینگ باشد که موج e آن به شکل مثلث خنثی در امده است و هم اکنون در انتهای موج C از این مثلث خنثی هستیم و موقعیتی مناسب برای رشد دارد.
تارگت ۲۲۰ استاپ زیر کف

آنالیز نئوویو ختوقا شماره ۳
آنالیز نئوویو ختوقا شماره ۳
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
مشاهده دیگر مطالب

See other content